Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Sett av datoen

29. november arrangeres OG21-forum 2018.
Dato: 16.01.2018

Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til utvikling av petroleumsbransjen

Hele petroleumsbransjen må samarbeide på nye måter for å sikre at ny teknologi tas effektivt i bruk. Forretningsmodeller var et hett tema under årets OG21-forum.
Dato: 13.11.2017

Ny OG21-rapport ser på hvordan forretningsmodeller påvirker teknologiopptak

Ny teknologi bidrar til økt produktivitet og lavere kostnader. Likevel tar det ofte lang tid fra teknologi utvikles til den blir anvendt i petroleumsindustrien. I en ny rapport ser OG21 på om endringer i forretningsmodeller, slik som samarbeids- og kompensasjonsformer, kan akselerere teknologiopptak.
Dato: 08.11.2017

OG21 ser på samarbeidsformer for å aksellerere teknologibruk på norsk sokkel

OG21 samlet 53 deltakere fra TTA-gruppene i OG21, styret til OG21 og andre eksperter på sin workshop på Lysaker 23. mai for å se på hvordan endringer i forretningsmodeller kan føre til raskere utvikling og bruk av viktige teknologier i olje- og gassindustrien.
Dato: 13.06.2017

Se presentasjonene fra OG21s teknologiseminar 5. april

5. april 2017 holdt OG21 teknologiseminar på Subsea Valley konferansen på Telenor Arena: Research and innovation funding for supplier companies. Se presentasjonene fra seminaret i saken.
Dato: 13.06.2017

Ingen store teknologihindringer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet

OG21s direktør, Gunnar Lille, presenterte OG21s nye teknologistrategi under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø i januar. I strategien peker OG21 på behovet for teknologi og kunnskap for å møte nye utfordringer i de norske deler av Barentshavet.
Dato: 13.06.2017

Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Ny teknologistrategi for norsk petroleumsindustri viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.
Dato: 13.06.2017

Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, overrakte den nye teknologistrategien for norsk petroleumsindustri til olje- og energiminister, Tord Lien, på OG21-forum 30. november. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.
Dato: 13.06.2017

Kommentarutkast for OG21s reviderte strategi er nå tilgjengelig!

OG21s reviderte strategi er i dag lagt ut for gjennomsyn og kommentarer. OG21 er i rute til å ha den nye strategien klar til OG21-forum 30.november.
Dato: 13.06.2017

Kom på Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsnæringen 30. november i Oslo!

OG21 inviterer til lansering og diskusjon av ny teknologistrategi på årets OG21-forum 30. november på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Strategien viser hvordan ny teknologi kan gi mer olje og gass fra norsk sokkel, til reduserte kostnader og med lavere klimagassutslipp.
Dato: 29.11.2016

Stort engasjement i arbeidet med ny OG21-strategi

Over 50 fageksperter fra industrien, forskningsinstitutter og universiteter deltok på OG21s workshop 2. mai hos Forskningsrådet. Formålet var å gi innspill til den nye OG21-strategien ved å prioritere teknologibehov på tvers av fagområder innen petroleumsindustrien.
Dato: 13.06.2017

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Byenes befolkning øker, og i takt med dem utfordringene. Men de rette grepene kan snu dem til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.
Dato: 14.06.2016

– Vi må øke produktiviteten på norsk sokkel

Over 200 personer deltok på årets OG21-forum i Oslo. Ledere og viktige aktører fra oljenæringen var samlet for å diskutere fremtiden til petroleumsforskning. Statsråden var en av hovedinnlederne på arrangementet og la særlig vekt på at det nå er viktig å få ned kostnadene og få opp produktiviteten i det som vil være Norges største og viktigste industri i lang tid fremover.
Dato: 13.06.2017

Må videreutvikle teknologiske løsninger for å få til kostnadseffektive utbygginger på 74 grader Nord

I en ny rapport for OG21, har DNV GL i samarbeid med OG21 vurdert teknologiske utfordringer ved helårig drift på 74 grader Nord i den norske delen av Barentshavet.
Dato: 13.06.2017

Aktivitetsnedgangen kan ha positive effekter for innovasjon og bruk av nye teknologier

I en ny rapport for OG21 har Menon Business Economics sammen med DNV GL sett på hvilke konsekvenser aktivitetsnedgangen kan få for kompetanse- og teknologiutviklingen i petroleumsindustrien i Norge, og rapporten viser at effektene ikke bare er negative.
Dato: 13.06.2017