Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Byenes befolkning øker, og i takt med dem utfordringene. Men de rette grepene kan snu dem til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.

- Byene er naturlige sentra for den grønne omstillingen vi er inne i. Så dette er riktig tidspunkt å løfte vår satsing på byforskning, sier avdelingsdirektør Vidar Skagestad i Forskningsrådet.

Komplekse utfordringer
Når flere byboere skal dele det samme arealet og de samme ressursene, samtidig som de økologiske fotavtrykkene deres skal reduseres, må det tenkes nytt og smart. Boliger, transport- og energiløsninger og annen infrastruktur må fungere optimalt og slippe ut minst mulig klimagasser. Like viktig er det å legge til rette for trivsel og møteplasser.

- Målet er å utvikle kunnskap og løsninger som gjør fremtidens byer bærekraftige og gode å bo i samtidig som de er attraktive for næring og innovasjon, sier Skagestad.

Når flere byboere skal dele det samme arealet og de samme ressursene, samtidig som det økologiske fotavtrykkene deres skal reduseres, må det tenkes nytt og smart. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Tverrgående samarbeid
Mange av Forskningsrådets programmer har byelementer i seg og slik skal det fortsette å være. For byutfordringene krever tverrfaglig samarbeid på tvers av virkemidler, fag og sektorer.

- Det vi skal gjøre fremover er å ta ut synergiene på tvers av programmer og andre virkemidler, gjennom et forpliktende samarbeid, sier Skagestad.

idélaben Byer som virker
I januar 2016 arrangerer Forskningsrådet for andre gang en idélab. Denne idélaben har by som tema: Med utgangspunkt i norske byer anno 2040, skal 30 deltakere gjennom en femdagers seanse arbeide seg frem til radikalt nye løsninger på eksisterende og fremtidige samfunnsutfordringer.

Idélab blir ledet av profesjonelle fasilitatorer. Faglige mentorer vil støtte, men også utfordre deltakerne på veien frem mot prosjektideene. På idélabens femte og siste dag avgjør mentorene hvilke av prosjekteidéene som vil få finansiering.

I dag er det klart hvem som skal få være med på idélaben Byer som virker. Les mer om dette på idelabs programside.

Europeisk samspill
Forskningsrådet deltar også, sammen med Kommunal og moderniseringsdepartementet, i den europeiske satsingen på byforskning – Urban Europe. Satsingen er et av Joint Programming Initiativene, der europeiske land går sammen om å samordne sine forskningssatsninger på felt der de har felles utfordringer.

- Det er stort sammenfall mellom prioriteringene nasjonalt og i europeisk sammenheng. Det handler om å utvikle gode og bærekraftige byløsninger, sier Forskningsrådets representant i Urban Europe, Jonas Enge.

Byene er naturlige sentra for den grønne omstillingen, så dette er riktig tidspunkt å løfte Forskningsrådets satsing på byforskning. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

I forbindelse med satsingen på by-relatert forskning og innovasjon, arrangerer Forskningsrådet konferansen «Kunnskap for framtidens byer» 20. januar 2016 på Vulkan Arena i Oslo. Konferansen vil presentere en kartlegging av norsk byforskning og adressere kunnskapsbehovene fremover. Da vil også Forskningsrådet kunne si noe om våre planer for en bred fellesutlysning i løpet av 2016.
 

Skrevet av:
Mari Solerød
Publisert:
29.11.2015
Sist oppdatert:
14.06.2016