Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ingen store teknologihindringer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet

OG21s direktør, Gunnar Lille, presenterte OG21s nye teknologistrategi under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø i januar. I strategien peker OG21 på behovet for teknologi og kunnskap for å møte nye utfordringer i de norske deler av Barentshavet.

OG21s direktør, Gunnar Lille, presenterte OG21s nye teknologistrategi under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø 26. januar. (Foto: Morten Wiencke, GOTCP / GE) På IEA-GOT-seminaret under Arctic Frontiers-konferansen la Gunnar Lille i sin  presentasjon PDF - 1,0 MB  vekt på at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er spesielt annerledes enn lengre sør på norsk sokkel.

Det er kun når man nærmer seg de nordligste delene av Barentshavet som er åpnet for petroleumsvirksomhet at vi møter på klimatiske utfordringer som er nye for norsk petroleumsvirksomhet, slik som muligheten for sesongis og isfjell.

Slike utfordringer er imidlertid håndtert godt andre steder i verden, som f.eks. utenfor New Foundland i Canada, og vi må klare å overføre kunnskap og teknologi fra slike områder til Norge.

Direktøren for OG21 la ellers vekt på at Barentshavet er lite utforsket og det fortsatt er mye å gjøre for å forstå geologien bedre.

­– Vi vet det er store ressurser i Barentshavet, men bedre forståelse av undergrunnen vil redusere usikkerheten og sannsynligvis kunne heve estimatene. Det vil også gjøre både leting og feltutvikling mer målrettet og kostnadseffektiv, påpeker Lille.

– Reduksjon av kostnader er viktig for hele sokkelen, men kanskje spesielt viktig for Barentshavet som vil kreve store investeringer i infrastruktur for utnyttelse av ressursene, fortsetter han.

Miljøutfordringene er ifølge direktøren også sammenliknbare med lengre sør på sokkelen.

Lille sier at hvis han skal peke på noe som er mer utfordrende ved petroleumsvirksomhet i Barentshavet, vil det være oljevern i områder hvor det kan være sesongis. Her hevder OG21 at det fortsatt er behov for teknologiutvikling.

– Utslipp av klimagasser har fått stor oppmerksomhet i den nye OG21-strategien og OG21 peker på en rekke teknologimuligheter som f.eks. bruk av hybride kraftsystemer med batterier. Utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet må ta hensyn til at klimagassutslippene skal ned, avslutter direktøren.

Skrevet av:
Dafina Shala
Publisert:
30.01.2017
Sist oppdatert:
13.06.2017