Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.

Rapporten ble nylig presentert på OG21s årlige forum.

Betydelige kostnadskutt har gjort at norsk sokkel i dag er konkurransedyktig. Teknologi er viktig for at norsk sokkel skal være fortsette å være konkurransedyktig med lave kostnader og lave klimagassutslipp. Mye god teknologi utvikles av norske leverandører, men oljeselskapene er for treige til å ta den i bruk. Det går ut over framtidig konkurranseevne, og det fører til milliardtap for samfunnet og bedriftene.

Raskere teknologiopptak gir høyere verdiskaping

- Petroleumsindustrien kan ikke hvile på laurbærene. For å kunne fortsette å levere olje og gass i mange tiår framover må kostnader holdes i sjakk, prosjekter må gjennomføres raskere og klimagassutslippene må reduseres, sier fungerende styreleder i OG21 og direktør i TechnipFMC, Christina Johansen.

Verdien av teknologi realiseres når den blir tatt i bruk, og raskere teknologiopptak gir høyere verdiskaping, sa fungerende styreleder i OG21 Christina Johansen under lansering av rapporten på OG21-forum 2018. (Foto: Thomas Keilman)

- Teknologi er sentralt for at norsk petroleumsindustri skal bli mer effektiv, og produsere med konkurransedyktige kostnader og med lavere utslipp, sier Johansen. -  Verdien av teknologi realiseres når den blir tatt i bruk, og raskere teknologiopptak gir høyere verdiskaping.

Rapporten nevner spesielt to forhold som er skaper usikkerhet omkring industriens langsiktige konkurranseposisjon: Fornybar energi blir billigere og tar større andeler av energimarkedet, og skiferoljeprosjekter har raskere utbyggingstid og tilbyr tidligere kontantstrøm enn offshoreprosjekter.

Norsk petroleumsindustri er konservativ

I følge rapporten er petroleumsindustrien konservativ og bruker for lang tid med å ta i bruk nye teknologier. Rapporten foreslår følgende endringer for å akselerere teknologibruken:

  • Eierskapet for ny teknologi må være på toppledernivå. Selskapene bør ha tydelige talspersoner i toppledelsen, ansvaret for teknologi bør starte der og fordeles gjennom organisasjonen, og teknologimuligheter bør kommuniseres tidlig til potensielle leverandører.
  • Oljeselskap bør samarbeide på tvers av lisenser om å utvikle teknologi og å ta teknologi i bruk. Blant annet bør de evaluere teknologier på tvers av sine porteføljer og påvirke produksjonslisenser de deltar i, til å ta fornuftige teknologivalg i et porteføljeperspektiv. En styrking av Petoro som forvalter statens direkte økonomiske interesser på norsk sokkel, og som derfor sitter sentralt plassert i brorparten av produksjonslisensene, vil være viktig for å fremme en helhetlig teknologistrategi for norsk sokkel.
  • Myndighetene må være tydelige på at oljeselskap forventes å vurdere teknologiske løsninger for at mest mulig petroleum blir produsert.
  • Oljeselskap og leverandører må utvikle felles prosedyrer og standarder som sikrer data-interoperabilitet og som gjør effektiv datadeling mulig.
  • Kontrakter mellom oljeselskap og leverandører må utformes slik at verdiskaping optimeres over tid og at alle involverte tjener på en slik innordning.

- Forskningsrådet stiller seg derfor bak tiltakene som foreslås for raskere teknologiopptak, sier Fridtjof Unander, områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Norges forskningsråd. (Foto: Sverre Chr. Jarild) - Forskningsrådet er opptatt av problemstillingen. Vi investerer mye i teknologiutvikling i petroleumsindustrien, og dette må komme til anvendelse så tidlig som mulig. Forskningsrådet stiller seg derfor bak tiltakene som foreslås for raskere teknologiopptak, sier Fridtjof Unander, områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Norges forskningsråd.

- Funnene fra OG21 understreker blant annet viktigheten av Demo2000. Støtten Demo2000 gir til demonstrering og pilotering av ny teknologi er en viktig risikoavlastning i kritisk fase av teknologiutviklingen, sier Unander. Denne støtten kunne ifølge OG21 vært mye større enn i dag. Funnene understreker også viktigheten av at forskningen er næringsrelevant.

- Der har OG21 og Forskningsrådet gjort en god jobb, sier Unander. - Men begge kan sannsynligvis gjøre enda mer for å mobilisere industrien til å søke midler.

 

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
29.11.2018
Sist oppdatert:
29.11.2018