Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, overrakte den nye teknologistrategien for norsk petroleumsindustri til olje- og energiminister, Tord Lien, på OG21-forum 30. november. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.

Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, la frem den nye OG21-strategien og de viktigste anbefalingene fra teknologistrategien under OG21-forum 30. november (Foto: Dafina Shala, Norges forskningsråd)

Ny teknologi kan gi mange nye olje- og gassfunn og bedre utnytting av ressurser på norsk sokkel over de neste tiårene, samtidig som utslippene av klimagasser reduseres, sa Kvalheim under årets OG21-forum.

Den økte produksjonen tilsvarer opp mot 5000 milliarder kroner og kan føre til prosjekter som skaper flere tusen arbeidsplasser i norsk leverandørindustri.

De ti teknologibehovene som er beskrevet i strategien er:

  1. Økt energieffektivitet: Mer effektiv energiproduksjon og mindre energiforbruk.
  2. Nullutslipp av klimagasser: Fornybar kraftforsyning til offshoreinstallasjoner, elektrisitet fra land, CO2-lagring, CO2-bruk for økt utvinning samt alternative og kostnadseffektive verdikjeder for hydrokarboner.
  3. Beskyttelse av det ytre miljø: Reduksjon av driftsutslipp, bedre styring av sikkerhetsbarrierer og reduksjon av konsekvenser ved utslipp.
  4. Undergrunnsforståelse: Bedre forståelse av geologi og reservoarer.
  5. Boreeffektivitet og brønnplugging: Mer effektiv brønnkonstruksjon og brønnplugging som senker kostnadene for lete- og produksjonsbrønner og pluggeoperasjoner.
  6. Produksjonsoptimalisering: Prosess-, nedihulls- og intervensjonsteknologi som øker regularitet, tilgjengelighet og produksjon fra brønner og installasjoner.
  7. Forbedret subsea og ubemannede systemer: Teknologier som reduserer feltutviklingskostnader og utvider mulighetsrommet til subsea og ubemannede produksjonssystemer.
  8. Enhanced oil recovery: Offshore-teknologi som øker produksjonen av mobile oljer og muliggjør produksjon av immobile oljer.
  9. Digitalisering: Muliggjørende automatiserings-, autonomi- og IKT-teknologier.
  10. Nordområdene: Teknologier for å løse spesielle utfordringer i åpnede områder av den norske delen i Barentshavet, inkludert grunne reservoarer, karbonater, lange avstander, logistikk og beskyttelse av det ytre miljø.

Les hele den nye OG21-strategien her PDF - 13,6 MB

Les også norsk sammendrag av OG21-strategien her PDF - 3,2 MB

Rekordmange påmeldte til årets forum

Over 250 - det høyeste antall påmeldte for OG2-forum noensinne - fra industri, myndigheter, forskningsinstitutter og universiteter møtte opp på årets OG21-forum. Forumet ble innledet av Statsråd Tord Lien som snakket om hvor viktig teknologi har vært for utviklingen av norsk sokkel og om den store betydningen teknologi også vil ha framover.

Olje- og energiminister, Tord Lien, mottok ny OG21-strategi og holdt foredrag på åpningen av OG21-forum 30. november. Lien oppfordret til og påpekte viktigheten av å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel (Foto: Dafina Shala, Norges forskningsråd)

– Olje- og gassindustrien har løst kompliserte utfordringer gjennom 50 år på norsk sokkel. Teknologi og forskning vil også være en nøkkel på veien videre, sier Lien i en nyhetssak publisert på Olje – og energidepartementets sider 30. november.

– Derfor er jeg glad for at vi har et tett og godt samarbeid mellom industri, myndigheter og forskningsmiljøene gjennom OG21. Vi er alle tjent med teknologi som kan gi oss økt produksjon og senke både kostnader og utslipp, påpeker olje- og energiministeren.

Les også: Jeg er teknologioptimist når det gjelder framtiden til norsk sokkel

Behov for olje og gass også innenfor strenge klimagassmål

IEAs Kamel Ben Naceur beskrev i sin innledning det betydelige behovet for olje og gass framover også innenfor strenge klimagassmål.

Kamel Ben Naceur, direktør for bærekraft, teknologi og utsikter i det internasjonale energibyrået, IEA, beskrev i sitt foredrag behov for olje og gass innenfor strenge klimagassbegrensninger under forumet (Foto: Dafina Shala, Norges forskningsråd)

Bente Nyland fra Oljedirektoratet viste i sitt foredrag hvilke store ressurser vi har igjen på norsk sokkel og som kan være med på å dekke det energibehovet som IEA skisserer opp i sine scenarier.

De resterende foredragene og diskusjonene dreide seg om innholdet i OG21-strategien og også eksempler på løsninger som leverandørindustrien har i støpeskjeen.

Les også: OG21-FORUM: - Må lete etter mer olje og gass

Studenter presenterte løsninger på fremtidens teknologibehov 

En ny vri på årets OG21-forum var korte presentasjoner fra utvalgte studenter ved universiteter i Norge. Fem studenter fikk fem minutter hver til å presentere sin løsning på en selvvalgt problemstilling fra den nye OG21-strategien. Studentpresentasjonene ble svært godt mottatt og skapte stort engasjement blant tilhørerne.

Les også: Maria forklarte Olje-Norge hvorfor det er krevende å utvinne olje- og gass i Barentshavet

Studentene Maria Marvik fra UiB (fra venstre på bildet), Anna Kvashcuk fra IOR-senteret ved UiS, Arve Sleveland fra UiO, Andreas Hagset fra ARCEx ved UiT og Tonje Bjerga fra NTNU, ble invitert på OG21-forum 30. november og fikk legge frem sine løsninger for framtidens teknologibehov for publikum. (Foto: Dafina Shala, Norges forskningsråd)

Last ned og se presentasjonene fra OG21-forum 2016 her 

Se videoopptak av foredrag på OG21-forum 2016 under:

OG21 Forum 2016

Dato :07.12.2016

Se også video av pressekonferanse fra 30.11.16 i forbindelse med OG21-forum hvor ny OG21-strategi ble overrukket til olje- og energiminister, Tord Lien, under:

OG21-forum 2016 Pressekonferanse

Dato :06.12.2016

 

Skrevet av:
Dafina Shala
Publisert:
01.12.2016
Sist oppdatert:
13.06.2017