Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

62 treff
28.11.18

Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.
24.05.18

Er vi for trege til å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel?

Risikovurderinger som ligger til grunn ved valg av teknologiløsninger og hindringer som bør reduseres for at lovende teknologier tas i bruk og kommer til nytte. Dette var tema på OG21s workshop 23. mai.
22.03.18

Ny teknologi reduserer kostnader og utslipp

Teknologi reduserer både kostnader og utslipp på norsk sokkel. Det var gjennomgangstemaet på OG21s teknologiseminar under Subsea Valley Conference 21.-22.mars.
16.01.18

Sett av datoen

29. november arrangeres OG21-forum 2018.
10.11.17

Samarbeid og digitalisering er nøkkelen til utvikling av petroleumsbransjen

Hele petroleumsbransjen må samarbeide på nye måter for å sikre at ny teknologi tas effektivt i bruk. Forretningsmodeller var et hett tema under årets OG21-forum.
07.11.17

Ny OG21-rapport ser på hvordan forretningsmodeller påvirker teknologiopptak

Ny teknologi bidrar til økt produktivitet og lavere kostnader. Likevel tar det ofte lang tid fra teknologi utvikles til den blir anvendt i petroleumsindustrien. I en ny rapport ser OG21 på om endringer i forretningsmodeller, slik som samarbeids- og kompensasjonsformer, kan akselerere teknologiopptak.
24.05.17

OG21 ser på samarbeidsformer for å aksellerere teknologibruk på norsk sokkel

OG21 samlet 53 deltakere fra TTA-gruppene i OG21, styret til OG21 og andre eksperter på sin workshop på Lysaker 23. mai for å se på hvordan endringer i forretningsmodeller kan føre til raskere utvikling og bruk av viktige teknologier i olje- og gassindustrien.
06.04.17

Se presentasjonene fra OG21s teknologiseminar 5. april

5. april 2017 holdt OG21 teknologiseminar på Subsea Valley konferansen på Telenor Arena: Research and innovation funding for supplier companies. Se presentasjonene fra seminaret i saken.
30.01.17

Ingen store teknologihindringer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet

OG21s direktør, Gunnar Lille, presenterte OG21s nye teknologistrategi under Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø i januar. I strategien peker OG21 på behovet for teknologi og kunnskap for å møte nye utfordringer i de norske deler av Barentshavet.
19.12.16

Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Ny teknologistrategi for norsk petroleumsindustri viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.
01.12.16

Ny OG21-strategi: Ny teknologi kan utløse verdier for milliarder og gi lavere klimagassutslipp

Styreleder for OG21, Elisabeth Kvalheim, overrakte den nye teknologistrategien for norsk petroleumsindustri til olje- og energiminister, Tord Lien, på OG21-forum 30. november. Den viser ti hovedprioriteringer innen flere områder som til sammen skal gi bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel til lavere kostnader og med lavere klimagassutslipp.
26.08.16

Kommentarutkast for OG21s reviderte strategi er nå tilgjengelig!

OG21s reviderte strategi er i dag lagt ut for gjennomsyn og kommentarer. OG21 er i rute til å ha den nye strategien klar til OG21-forum 30.november.
05.07.16

Kom på Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsnæringen 30. november i Oslo!

OG21 inviterer til lansering og diskusjon av ny teknologistrategi på årets OG21-forum 30. november på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Strategien viser hvordan ny teknologi kan gi mer olje og gass fra norsk sokkel, til reduserte kostnader og med lavere klimagassutslipp.
02.05.16

Stort engasjement i arbeidet med ny OG21-strategi

Over 50 fageksperter fra industrien, forskningsinstitutter og universiteter deltok på OG21s workshop 2. mai hos Forskningsrådet. Formålet var å gi innspill til den nye OG21-strategien ved å prioritere teknologibehov på tvers av fagområder innen petroleumsindustrien.
29.11.15

Fremtidens byer skal bygges på kunnskap

Byenes befolkning øker, og i takt med dem utfordringene. Men de rette grepene kan snu dem til muligheter. Derfor styrker Forskningsrådet nå byforskningen.
27.11.15

– Vi må øke produktiviteten på norsk sokkel

Over 200 personer deltok på årets OG21-forum i Oslo. Ledere og viktige aktører fra oljenæringen var samlet for å diskutere fremtiden til petroleumsforskning. Statsråden var en av hovedinnlederne på arrangementet og la særlig vekt på at det nå er viktig å få ned kostnadene og få opp produktiviteten i det som vil være Norges største og viktigste industri i lang tid fremover.
24.11.15

Må videreutvikle teknologiske løsninger for å få til kostnadseffektive utbygginger på 74 grader Nord

I en ny rapport for OG21, har DNV GL i samarbeid med OG21 vurdert teknologiske utfordringer ved helårig drift på 74 grader Nord i den norske delen av Barentshavet.
24.11.15

Aktivitetsnedgangen kan ha positive effekter for innovasjon og bruk av nye teknologier

I en ny rapport for OG21 har Menon Business Economics sammen med DNV GL sett på hvilke konsekvenser aktivitetsnedgangen kan få for kompetanse- og teknologiutviklingen i petroleumsindustrien i Norge, og rapporten viser at effektene ikke bare er negative.
05.11.15

OG21 i nyhetene - presisering av opplysninger om tapte årsverk

I en ny rapport Menon sammen med DNV GL har skrevet for OG21, finner Menon at mellom 100.000 og 200.000 årsverk samlet sett kan gå tapt frem mot 2020 som en følge av lavere aktivitet i norsk petroleumsindustri.
14.10.15

Teknologileverandører må tenke nytteverdi fra starten av

«Leverandører av teknologier må tenke på nytteverdien for bruker fra første stund i utviklingsløpet», sier OG21 og petroleumsprogrammet DEMO 2000 i en ny rapport.
30.09.15

Henter innspill fra brukerundersøkelse for å forbedre OG21-strategien

OG21 gjennomførte i sommer en spørreundersøkelse blant OG21s interessenter som ga viktige innspill til OG21s videre arbeid. Undersøkelsen viser at flertallet av de som svarte synes kvaliteten på strategien er god og relevant, men at OG21 har en jobb å gjøre med å engasjere leverandørindustrien og gjøre strategien mer relevant for dem.
19.08.15

Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsnæringen arrangeres i Oslo 25. november

OG21 arrangerer sitt årlige OG21-forum, 25. november 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Årets tema er: Hvordan kan teknologi bedre produktiviteten på norsk sokkel? Få med deg den viktigste teknologikonferansen for petroleumsnæringen i Norge. Meld deg på konferansen nå!
20.05.15

Ny OG21-rapport viser hvordan teknologi kan halvere subsea-kostnader

Ved å bruke subseakompetansen vi har i Norge på riktig måte, kan vi redusere kostnader for subsea-utbygginger med 50 prosent. Det viser en rykende fersk studie fra strategien for norsk olje og gass, OG21.
02.12.14

Og21-forum 2014 - Å bekjempe kostnadstrollet!

150 ledere fra oljenærigen deltok på OG21-forum i stavanger 26. november. Olje- og energiministeren holdt åpningsforedraget. ‒ Dere er de beste trolljegerne vi har. God jakt! sa han. Presentasjonene finner du her.
12.11.14

OG21-rapport viser hvordan teknologi kan redusere kostnader på norsk sokkel

Nye teknologier kan redusere borekostnader på norsk sokkel med 20 milliarder kroner i løpet av få år, står det i en nylig utført OG21-rapport.
12.11.14

Menon-studie for OG21 peker på barrierer for bruk av ny teknologi

Norsk sokkel er avhengig av teknologiinnovasjon for videre utvikling og verdiskaping, står det i en studie nylig gjennomfør av Menon på vegne av OG21. Menon-rapporten peker også på flere hindre i veien.
12.11.14

Milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid

–Dette er en milepæl i norsk-brasiliansk forskningssamarbeid, sier Siri Helle Friedemann, direktør for Petroleumsavdelingen i Forskningsrådet. Forskningsrådet har nå fått to avtaler med brasilianske forsknings- og innovasjonsorganisasjoner. De åpner for felles utlysninger innen alle områder.
20.06.14

Petroleumsforskning har en viktig rolle

Den forskningsetiske komiteen for naturvitenskap og teknologi (NENT) har vurdert etiske problemstillinger knyttet til petroleumsforskning. I uttalelsen, som kom i dag, konkluderer komiteen med at petroleumsforskning er etisk forsvarlig.
01.04.14

Humørkurven i været

I Oslo og andre steder i landet snakker folk om at oljenæringen er på vei nordover. Men det er den ikke. Den er her og har vært her i mange år, sa olje- og energiminister Tord Lien på Barentshavskonferansen i dag. Han understreket samtidig hvor viktig forskning vil være.
26.03.14

Store forventinger til senter for økt utvinning

Forskning som kan øke utvinningsgraden på norske sokkel vil bety enormt mye, og forventningene til dette senteret er derfor tilsvarende høye, sa Forskningsrådets Fridtjof Unander under åpningen av det nasjonale IOR-senteret i Stavanger i går.