Gå direkte til innhold

OG21-forum

På OG21-forum, som er et årlig arrangement, samles beslutningstakere på høyt nivå i petroleumindustrien for å diskutere den videre betydningen av teknologi og innovasjon for verdiskaping i Norge og på norsk sokkel.

Temaet for årets OG21-forum er: Samspill for et teknologisk taktskifte
Balansepriser på norsk sokkel er kraftig forbedret. Samtidig har viktige konkurrenter som skiferolje i USA, også blitt mer effektive, og de puster oss i nakken.

(Foto: Thomas Keilman)

Samspill om bruk av ny teknologi  kan ta oss de nødvendige stegene videre slik at vi forblir konkurransedyktige, men samspill har også sine utfordringer. Ett dilemma vi står overfor er at strategiske allianser fremmer innovasjon gjennom tilgang på god kompetanse og nye idéer, men allianser kan også bremse innovasjon gjennom redusert konkurranse og innelåst teknologi. Hvordan vil allianser og nye samarbeidsformer påvirke ditt selskap framover?

Dette og flere dilemmaer ble presentert og diskutert på årets OG21-forum, 8.november.

Blant årets foredragsholdere var:

  • Terje Søviknes, Olje- og energiminister
  • Margareth Øvrum, Executive Vice President, Statoil
  • Matthias Heilmann, Chief Digital Officer, GE oil & gas
  • Geir Håøy, Chief Executive Officer, Kongsberggruppen
  • Kristin Færøvik, Managing Director, Lundin

Se presentasjonene
og en av debattene:

Paneldebatt: Et teknologisk taktskifte for å øke norsk sokkels konkurranseevnePaneldebatt under OG21-forum 2017.

Deltakere:
Olje- og energiminister Terje Søviknes
Margareth Øvrum, Statoil.
Matthias Heilmann, CDO GE oil & gas
Ann Christin Andersen, Technip FMC.
Borghild Lunde, ABB.

Dato :10.11.2017

Årets konferanse ble supplert med utstillinger av utvalgte teknologier for morgendagen, f.eks. autonom undervannsfarkost fra Eelume og bølgeglider fra Maritime Robotics.

Se programmet 

Publisert:
03.09.2015
Sist oppdatert:
10.11.2017